Advocats experts en actualització i reclamació de pensions impagades

Si el/la teu/va ex ha deixat de pagar la pensió, no perdis ni un minut. Aquests són els nostres serveis disponibles en 24 hores:

  1. Redactem reclamació extrajudicial en el plaç de 24 hores amb la finalitat d’evitar la via judicial
  2. Negociem amb l’altra part un calendari de pagament del capital i interessos i redactem l’acord
  3. Si no ha estat possible cobrar el deute de forma amistosa, redactem la demanda d’execució de la sentència de separació, divorci o separació de parella de fet que hagi dictat qualsevol jutjat d’Espanya i Catalunya
  4.  Redactem la petició d’embargament de béns per cobrar la pensió i reclamem i calculem les costes i interessos legals per tal que el reclamant no perdi un euro.
  5.  Si l’impagament és de 2 o més mensualitats consecutives o 4 no consecutives, redactem la denuncia penal i intervenim en tot el procediment penal fins al dictat de sentència ferma. 

Necessites actualitzar reclamar pensions impagades? Necessites actualitzar la pensió i evitar problemes amb el teu ex? Vols consell sobre quina és la clàusula d'actualització que més convé al teu cas

YouTube
WhatsApp