Advocada de família a Girona, Barcelona i Mataró

Advocada de família a Girona, Barcelona i Mataró

Una advocada de família és la professional del dret civil especialista en l’àmbit familiar.

És a dir, un advocat familiar és aquell professional que buscaràs per un divorci, per redactar un testament, per una herència o una incapacitat.

Què fa un advocat de família?

El seu propòsit és aconseguir la millor resolució dels problemes relacionats amb la família oferint solucions adaptades a cada cas dins el marc legal.

Així, resoldran problemes legals i evitaran que en sorgeixin al futur, amb la redacció de textos legals àgils i creatius.

Serveis que ofereix una advocada familiar

Són moltes les àrees, per descomptat, totes relacionades amb la família, però les més comunes són:

Acords post nupcials

És a dir, els contractes relacionats amb els béns que signa la parella un cop han contret matrimoni.

Acords prenupcials

Les parelles que decideixen contraure matrimoni i evitar futurs conflictes a causa de la separació de béns, signen acords prenupcials. A més de poder decidir el règim matrimonial, poden decidir els efectes del seu divorci en cas de ruptura. 

Divorcis

Els advocats familiars ofereixen assessoria legal i acompanyament jurídic en el procés de dissolució de matrimonis.

Plans de Parentalitat

Els advocats de família assessoren i redacten els plans de parentalitat que regirà el futur dels pares separats i els seus fills.

Adopció

S’encarreguen de fer tot el procés que implica adoptar un fill.

Custòdies, règim de visites, suport

Després de la ruptura, els pares necessiten assessorament  per regular les obligacions de paternitat, les visites i la custòdia dels fills.

Per això, la Laura Servent, l’advocada de família a Girona, Barcelona i Mataró  proposarà l’acord que beneficiï tots.

YouTube
WhatsApp