Adreces:

Rambla Catalunya, 125 Barcelona

Carrer Nou, 8 Girona

Horari:

Dilluns 9 am a 20 pm

Dimarts 9 am a 20 pm

Dimecres 9 am a 20 pm

Dijous 9 am a 20 pm

Divendres 9 am a 20 pm

Telèfons:

972 220 903

649949403 

 

 

Anàlisi dels tipus i els criteris d’atribució de l’ús del domicili familiar

Quan hi ha fills menors o un dels consorts o membres de la parella està en una situació de més necessitat que l’altre, es pot atribuir lús del domicili, amb independència de qui sigui el propietari del pis. Hi ha una tercera modalitat d’atribució d’ús que es coneix com a “casa niu”. En aquest darrer cas, a diferència dels dos anteriors, el jutge no podrà acordar aquesta modalitat si no hi ha acord entre els progenitors.

Tipus de domicilis sobre els quals se’n pot atribuir l’ús

L’atribució del dret d’ús s’estableix amb independència de qui sigui el titular de l’immoble. Així doncs, es pot atribuir  l’ús un habitatge al marge de qui resulti ser-ne el titular si bé tindrà conseqüències diferents si el pis és de copropietat o propietat exclusiva d’un dels cònjuges.

També podeu atribuir l’ús d’un habitatge de lloguer. A la pràctica suposa que el cònjuge a qui s’hagi atribuït l’ús de l’habitatge arrendat de forma permanent o en un termini superior al termini que resti per complir el contracte d’arrendament, passarà a ser el titular del contracte.

Domicili familiar
Domicili conjugal o domicili familiar de la parella de fet

També podeu atribuir l’ús de la segona residència.

YouTube
WhatsApp