Som àrbitres familiars a tot Catalunya

"Resoldre qualsevol conflicte legal familiar en 48 hores i sense jutjats és possible. No és màgia, és arbitratge familiar. I en soc fan absoluta" Laura Servent, advocada de família i àrbitre en dret familiar

Laura servent select 10-2015_45

"Si el temps és el més important per tu, has de saber que l'arbitratge és el mètode de resolució de conflictes legals familiars més ràpid que hi ha. L'arbitratge és més ràpid que la mediació i que la negociació. El promig de resolució és de 48 hores i no cal ni que t'apropis al jutjat". Laura Servent, advocada de família i àrbitre en dret familiar

Què és l'arbitratge familiar?

L’arbitratge és un procés de resolució de conflictes fora dels tribunals, on les parts implicades accepten un o més àrbitres per decidir la qüestió en disputa. L’arbitratge familiar és més ràpid i menys costós que un judici i les parts s’obliguen a respectar la decisió de l’àrbitre com a expert imparcial.

Qui pot beneficiar-se dels nostres serveis d'arbitratge familiar:

Els temes que es poden sotmetre a arbitratge familiar són tots aquells relacionats amb qüestions familiars. Aquí tens un llistat dels temes en les què més intervenim com a àrbitres:

  1. Divorcis: El procés de separació i divisió de béns i pensions alimentàries.
  2. Custòdia de fills: La decisió sobre la custòdia i visita de fills en cas de separació o divorci.
  3. Suport econòmic: El pagament de pensions alimentàries per a fills o cònjuge.
  4. Partició de béns: La divisió de béns comuns en cas de separació o divorci.
  5. Testament i herència: La interpretació i aplicació del testament i la distribució de l’herència.
  6. Qüestions patrimonials: La resolució de conflictes relacionats amb el patrimoni familiar, com ara l’ús de béns immobles o la distribució de béns en cas de separació.

El nostre arbitratge és telemàtic perquè és més ràpid i econòmic per a les parts

Prestem els serveis d’arbitratge de forma telemàtica evitant desplaçamanents a les parts i als seus advocats, cas que en tinguin.

 Les sessions es realitzen en línia i les parts hauran de presentar els documents que considerin importants per la resolució del seu cas, així com els documents que els demanem com a àrbitres. També podran intervenir testimonis  a través de la plataforma. El procediment telemàtic és més flexible i eficient i és la millor ser una opció per resoldre conflictes legals familiars de persones que no volen mediar, no volen trobar-se en un mateix espai o que no poden desplaçar o tenen dificultats per fer-ho.

Quina és la inversió?

  • La inversió de la primera sessió conjunta  informativa és de 120 euros iva inclòs 
  • La inversió de cada sessió és de 150 euros iva inclòs per cada part.
YouTube
WhatsApp