Logo custodiacompartidaonline

Com actualitzar la pensió d'aliments dels fills i evitar problemes amb el teu ex

1.- QUÈ ÉS LA PENSIÓ D’ALIMENTS DELS FILLS?

La pensió alimentària per a fills en un divorci és una quantitat de diners que un dels progenitors paga a l’altre per cobrir les necessitats bàsiques dels fills comuns. Això inclou despeses com menjar, roba, habitatge, educació i atenció mèdica. La pensió alimentària és una manera d’assegurar-se que els fills segueixin tenint un nivell de vida adequat després del divorci dels pares. La quantitat de la pensió alimentària es determina en un judici o acord de divorci i es pot modificar en el futur si hi ha canvis significatius en les circumstàncies de la família.

2.- PER QUÈ ÉS IMPORTANT ACTUALITZAR ANUALMENT LA PENSIÓ D’ALIMENTS?

L’actualització de la pensió alimentària segons l’IPC és una manera d’assegurar-se que la quantitat de la pensió segueixi sent adequada per cobrir les despeses bàsiques dels fills a mesura que augmenta el cost de la vida.

3.- EXEMPLE D’ACTUALITZACIÓ DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS FIXADA EN UN CONVENI DE DIVORCI: 

Un exemple d’actualització de pensió alimentària segons lÍndex de Preus al Consumidor (IPC) a Catalunya podria ser el següent: Data del conveni de divorci: 

3 d’octubre del 2021 Quantitat de la pensió alimentària: 200 euros Data d’actualització: 3 d’octubre del 2022 Segons l’IPC, el cost de la vida ha augmentat un 2% des d’octubre del 2021 fins a l’octubre del 2022. 

Per tant, la pensió alimentària de 200 euros s’actualitzaria a 204 euros (200 x 1,02 = 204).Aquesta és només una aproximació i l’actualització real dependrà de líndex exacte de l’IPC en el moment de l’actualització. 

4.- SI LA PENSIÓ S’ESTABLEIX EN UN PROCÉS CONTENCIÓS, QUINA DATA HE DE CONSIDERAR PER EFECTUAR EL CÀLCUL DE L’ACTUALITZACIÓ?

Posem un exemple; Si la sentència de divorci es va emetre el 3 d’octubre del 2021, però es va notificar a les parts el 10 de novembre del 2021, la data a considerar per a l’actualització anual de la pensió alimentària de 200 euros seria el 10 de novembre del 2021. En aquest cas, es consideraria que la data de notificació és la data efectiva en què les parts van prendre coneixement de la sentència i, per tant, és la data a partir de la qual s’aplicaran les condicions establertes a la sentència, incloent-hi la actualització anual de la pensió alimentària.

5.- QUI HA DE REALITZAR EL CÀLCUL DE L’ACTUALITZACIÓ, EL PROGENITOR QUE TÉ LA CUSTÒDIA O QUI HA DE PAGAR-LA? En general, el progenitor que ha de pagar la pensió alimentària és el responsable de garantir que la quantitat de la pensió s’ajusti anualment, si així es va establir al conveni o sentència. En alguns casos, també pot ser responsabilitat del progenitor receptor de la pensió alimentària sol·licitar l’actualització davant d’un tribunal si no es fa de manera automàtica. 

6.- UNA VEGADA HE REALITZAT EL CÀLCUL, HE DE COMUNICAR EL RESULTAT A L’ALTRE PROGENITOR? Absolutament sí! És convenient fer-ho bé per email certificat, bé per burofax certificat amb justificant de recepció.  Des del nostre despatx, www.custodiacompartidaonline, us recomanem que al vostre email o burofax adjunteu el certificat dels índexs d’actualització de la pensió alimentària en sol·licitar-ne l’ajust. A Espanya, pots aconseguir aquest certificat entrant a la pàgina web de l’INE, a la pestanya certificats.

7.- EN UN ACORD DE DIVORCI, A MÉS DE LA VARIACIÓ DE L’ÍNDEX DE PREUS AL CONSUMIDOR (IPC), QUINS ALTRES PARÀMETRES ES PODEN UTILITZAR PER ACTUALITZAR UNA PENSIÓ D’ALIMENTS: 1. Índex de Salaris: reflecteix l’augment dels salaris i pot ser un indicador de l’augment del cost de vida.2. Índex d’inflació subjacent: mesura la inflació excloent-ne els preus d’aliments i energia, que solen ser més volàtils.3. Índex de preus de l’habitatge: reflecteix l’augment dels preus de l’habitatge i pot ser rellevant en casos en què el progenitor receptor de la pensió alimentària està llogant un habitatge.4. Índex de productivitat laboral: reflecteix l’augment de la productivitat i pot ser un indicador de l’augment dels ingressos disponibles per al progenitor que ha de pagar la pensió alimentària.  

8. EN QUINS CASOS NO CAL ACTUALITZAR LA PENSIÓ D’ALIMENTS:

En general, l’actualització de la pensió d’aliments dels fills es pot sol·licitar quan s’hagi produït un augment del cost de vida i es requereixi un ajustament a la pensió per reflectir aquest augment. Tot i això, hi ha alguns casos en què no és possible demanar l’actualització de la pensió d’aliments, incloent: 1. Manca de justificació: si no hi ha una justificació adequada o suficient per demostrar que hi ha hagut un augment en el cost de vida, la petició d’actualització de la pensió pot ser rebutjada.2. Clàusula d’actualització a l’acord de divorci: en alguns casos, l’acord de divorci pot incloure una clàusula que estableixi que la pensió alimentària no serà actualitzada.3. Venciment del termini per demanar l’actualització: en alguns casos, pot haver-hi un termini establert per demanar l’actualització de la pensió d’aliments, i si encara no ha transcorregut aquest termini, la petició pot ser rebutjada. 

9.- PUC DEMANAR L’ACTUALITZACIÓ DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS D’UN FILL MAJOR D’EDAT? En general, un cop un fill ha assolit la majoria d’edat o s’ha independitzat econòmicament, ja no cal pagar una pensió d’aliments a favor seu. Tot i això, en alguns casos, pot ser possible demanar l’actualització de la pensió d’aliments si el fill encara necessita suport financer, per exemple, si està estudiant o si té dificultats econòmiques.

 

Som advocats de família experts en redactar clàusules d'actualització adeqüades a cada cas. Si tens dubtes sobre l'actualització de la pensió dels teus fills, posa't en contacte amb nosaltres i el resoldrem al moment online.

Logo Custodiacompartidaonline
YouTube
WhatsApp