Advocats experts en custòdia dels fills

foto portada web

Què és la custòdia dels fills i quina diferència hi ha amb la potestat parental?

La potestat parental i la custòdia són conceptes legals relacionats amb la responsabilitat i la cura dels fills, però hi ha algunes diferències importants entre ells.

La potestat parental és el dret i la responsabilitat de prendre decisions importants sobre la vida d’un fill, incloent-hi les decisions relacionades amb l’educació, la salut i el benestar emocional. Aquest dret i responsabilitat són generalment atribuïts a ambdós pares en igualtat de condicions.

Per contra, la custòdia és el dret és la responsabilitat de prendre decisions diàries sobre el benestar i la vida d’un fill. Aquest dret i responsabilitat poden ser atribuïts a un pare o mare de forma exclusiva, compartida, alternativa o distributiva o a un parent pròxim del menor com una tieta/tiet o un avi. La custòdia inclou la decisió sobre on viu el fill i amb qui passa el temps.

Com advocats experts en custòdia, en cas de separació o divorci, emetem informes de proposta del model de custòdia més adient a cada cas i sempre en interès del fill, evitant així la via judicial.

Intervenim en procediments judicials a tot Catalunya per demanar la custòdia exclusiva dels fills en els següents casos:

 1. Abús o negligència infantil: si un dels pares ha comès abús o negligència envers els fills, la llei pot prohibir o restringir la seva participació en la custòdia compartida.
 2. Violència domèstica: si un dels pares ha comès actes de violència domèstica envers l’altre pare o els fills, la llei pot prohibir o restringir la seva participació en la custòdia compartida.
 3. Falta de compromís amb els fills: si un dels pares no ha mostrat cap compromís envers els fills, per exemple, no els visita o no els proporciona suport econòmic, la llei pot prohibir o restringir la seva participació en la custòdia compartida.
 4. Salut mental o física i/o problemes d’addiccció a drogues i/o alcohol: si un dels pares té una afecció mental o física que impedeix que cuidi adequadament els fills, la llei pot restringir o prohibir la seva participació en la custòdia compartida.

Intervenim en procediments judicials a tot Catalunya per demanar la custòdia exclusiva dels fills en els següents casos:

Quan considerem que el model de custòdia compartida és el millor pels fills el defensem davant  qualsevol jutjat de Catalunya, després d’haver valorat amb cura els següents aspectes:

 1. Edat dels fills: la edat és important per determinar les necessitats i les capacitats dels fills per entendre i participar en les decisions sobre la custòdia.
 2. Relació entre els pares: la dinàmica entre els pares és important per determinar si és adequat compartir la custòdia o si seria millor que un dels pares tingui la custòdia principal.
 3. Salut emocional i física dels pares i dels fills: la salut emocional i física dels pares i dels fills és important per determinar si són capaços de mantenir una relació saludable i si seria adequat compartir la custòdia.
 4. Necessitats educatives i de cura dels fills: les necessitats educatives i de cura dels fills són importants per determinar quin pare seria el més adequat per satisfer-les.
 5. Ubicació geogràfica dels domicilis dels pares: la ubicació geogràfica dels pares és important per determinar si seria possible compartir la custòdia i si seria adequat per als desplaçaments dels fills.
 6. Preferències dels fills: les preferències dels fills, sempre i quan siguin adequades per a la seva edat, han de ser considerades en la decisió sobre la custòdia.
 7. Acords previs entre els pares: qualsevol acord previsible entre els pares sobre la custòdia hauria de ser considerat en la decisió final

 

YouTube
WhatsApp