Adreces:

Rambla Catalunya, 125 Barcelona

Carrer Nou, 8 Girona

Horari:

Dilluns 9 am a 20 pm

Dimarts 9 am a 20 pm

Dimecres 9 am a 20 pm

Dijous 9 am a 20 pm

Divendres 9 am a 20 pm

Telèfons:

972 220 903

649949403 

 

 

Durada de l’atribució de l’ús del domicili conjugal

Quant a la durada de l’atribució de l’ús, excepte pacte, s’ha d’establir amb caràcter temporal i fins i tot es contempla la possibilitat que judicialment es pugui “substituir l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar per altres residències si són idònies per satisfer la necessitat dhabitatge del cònjuge i els fills.

Durada de l’atribució de l’ús del domicili conjugal

YouTube
WhatsApp