Mediació familiar a Girona, a Barcelona i a Mataró: menys conflictes i més solucions en casos de divorci i disputes familiars

Des del nostre despatx, creiem en la mediació familiar com una opció eficaç i menys conflictiva per resoldre divorcis i disputes familiars. A diferència del procés judicial clàssic, la mediació és àgil, dinàmica, es du a terme online i es centra en solucions beneficioses per tots.

La nostra experta en mediació familiar, Laura Servent Batlle, té més de 25 anys d’experiència en aquests casos, conduint del conflicte cap al diàleg i acords justos. Amb la seva formació i experiència, la Laura assegura un procés estructurat, neutral i confidencial, en què es respecten els drets  de cada persona.

La mediació familiar  té nombrosos avantatges. És un procés voluntari, per la qual cosa les parts tenen control  sobre els resultats, permetent una major flexibilitat a les necessitats de cada família. A més, la mediació redueix la possibilitat de judicis futurs entre les parts. La mediació és una molt bona inversió de futur.

Un altre avantatge important és la reducció del temps i cost del judici, ja que la mediació és més ràpida i econòmica. A més, en evitar la confrontació en un tribunal, es preserva la intimitat i evita el ressentiment dels involucrats.

En resum, la mediació familiar és una alternativa efectiva i menys conflictiva en casos de divorci i de disputes familiars. La intervenció de la Laura Servent Batlle com a mediadora garanteix  professionalitat, imparcialitat i  prioritza el benestar de totes les parts i  d’acords duradors.

Per tenir més informació i sol·licitar els nostres serveis, visita la nostra pàgina web a https://www.custodiacompartidaonline.com/.

YouTube
WhatsApp