Adreces:

Rambla Catalunya, 125 Barcelona

Carrer Nou, 8 Girona

Horari:

Dilluns 9 am a 20 pm

Dimarts 9 am a 20 pm

Dimecres 9 am a 20 pm

Dijous 9 am a 20 pm

Divendres 9 am a 20 pm

Telèfons:

972 220 903

649949403 

 

 

L’atribució d’ús és habitual o és una excepció?

Si no hi ha acord, el jutge només pot atribuir l’ús del domicili al consort o titular de la custòdia dels fills que no tingui prou mitjans per cobrir les necessitats d’habitatge seu i dels fills o bé quan el cònjuge que hauria de cedir l’ús pugui assumir i garantir el pagament de pensions d’aliments i compensatòria de l’altre cònjuges una quantia que cobreixi suficientment les necessitats d’habitatge. 

Porta del domicili conjugal

YouTube
WhatsApp