La nostra mediació és simple, eficaç i immediata

Què és la mediació familiar en poques paraules

La mediació és un procediment extrajudicial on les parts i els seus advocats es reuneixen amb un tercer neutral i imparcial (el mediador), la tasca del qual és ajudar-los a arribar a una solució pactada del conflicte. A diferència d’un cas judicial, en la mediació el resultat no l’imposa el jutge o l’àrbitre, sinó que les parts tenen el control total fins al final. De fet, sempre que s’arribi a un acord, la mediació es resoldrà definitivament. Un altre tret fonamental de la mediació civil consisteix en la confidencialitat de tot el procediment, ja que res del què ha dit una part al mediador (si així ho desitja) no pot ser revelat a l’altra part. La mediació civil permet un gran estalvi, tant en el sentit estrictament econòmic com en el temporal: un procediment de mediació civil es pot iniciar l’endemà mateix de la sol·licitud i concloure en el mateix dia. 

També preserva el vincle i reforça les habilitats de les parts per arribar acords en el futur creant dinàmiques de cooperació que evitaran la judicialització en el present i en un futur.

Laura Servent i Batlle, és advocada de família i mediadora acreditada per la Generalitat de Catalunya, en els àmbit de dret familiar i dret civil i està inscrita en el Registre de Mediadors del Centre de Mediació en Dret Civil de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2003. Aquesta doble formació com a advocada especialista en dret de família i mediadora familiar, és una garantia per arribar a acords justos i segurs per ambdues parts. 

M'interessa la mediació online i també vull saber més

  1. Mediació Familiar online. Per a qui és?
  2. Amb quina freqüència s’organitzen les sessions?
  3. Quina és l’inversió en cada sessió?

L’objectiu de la mediació familiar no presencial és ajudar a les famílies que o bé ja estiguin separades o bé que es trobin en tràmits de separació o tinguin qualsevol lligam familiar (per exemple, entre germans, avis/néts, etc…) a trobar una solució sobre els efectes de llur separació, herència o qualsevol altra problemàtica familiar. Oferim serveis de mediació online a tot el territori a través d’Skype, Meet o Zoom. 

Les sessions de mediació poden ser en català, castellà o italià.

La mediació en línia ofereix l’oportunitat de confrontar-se de manera neutral i respectuosa, fins i tot en moments d’alta agressivitat, gràcies al suport del Mediador que intervé en els moments de major ira ajudant les parts a gestionar les emocions negatives. 

1. Qui pot sol.licitar el servei?

Hi poden accedir tant una o totes les parts que mantenen una discrepància legal i que la vulguin resoldre, així com també els advocats que vulguin ajudar als seus clients a solucionar el seu conflicte fora dels jutjats i de forma sana, intel.ligent i econòmica. 

2. Amb quina freqüència s'organitzen les reunions?

Generalment les parts arriben a un acord després d’unes 3 a 6 sessions. Es poden programar 2 i 3 sessions a la setmana per agilitzar l’acord.

Es poden realitzar en sessions individuals o conjuntes, en funció de la problemàtica concreta a tractar. Per accedir al servei d’assessorament en mediació familiar en línia, podeu omplir el formulari de contacte escrivint a l’assumpte “mediació familiar en línia” i un telèfon amb el qual contactar per concertar una reunió de coneixement gratuïta i sense compromís

3. Quina és l'inversió en cada sessió?

El preu de la sessió és de 65 euros IVA inclòs per cada part. 

Vull sol.licitar els vostres serveis de mediació familiar:

YouTube
WhatsApp