MEDIACIÓ FAMILIAR

"Quan has de fer front a una separació, que és un dels esdeveniments més estressants de la vida, la consultoria de mediació en línia pot representar una eina crucial evitar judicis i fer front als problemes relacionals i econòmics relacionats amb la ruptura, especialment pel que fa a la custòdia de nens i el seu manteniment. de separació més avantatjosa per a les parts i per als fills". Laura Servent, advocada i mediadora de la Generalitat de Catalunya

La mediació familiar consisteix en una sèrie de reunions que tenen com a objectiu ajudar les parelles o famílies a gestionar els problemes familiars, fins i tot després d’una separació o un divorci, mitjançant la millora de la comunicació interpersonal. La sessió prèvia és gratuïta. Els nostres mediadors són advocats especialitzats en dret de família, el que garanteix que l’acord no sigui perjudicial per cap de les parts i que serà un acord amb les garanties de ser homol.logat judicialment.

Laura Servent i Batlle, Advocada i Mediadora en l’àmbit familiar, ja sigui en separacions, herències o negocis familiars. Inscrita i exercent des de l’any 2003 al Registre de mediadors/es del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, institució depenent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Què llegiré en aquest article?

  1. Mediació Familiar online. Per a qui és?
  2. Amb quina freqüència s’organitzen les reunions?
  3. Quant costa cada sessió?

L’objectiu de l’assessorament de mediació familiar en línia és ajudar a les famílies i parelles en crisi a reorganitzar les relacions mitjançant el desenvolupament d’acords compartits i duradors, desenvolupats també gràcies al suport del mediador familiar. Gràcies a les oportunitats que ofereix la innovació tecnològica i la comunicació digital, ara és possible fer reunions de mediació familiar en línia, a través de la webcam i a través d’Skype, Meet o Zoom. 

La mediació en línia ofereix l’oportunitat de confrontar-se de manera neutral i respectuosa, fins i tot en moments d’alta agressivitat, gràcies al suport del Mediador que intervé en els moments de major ira ajudant les parts a gestionar les emocions negatives. 

1. Qui pot accedir al servei?

El nostre servei de Mediació familiar online permet a les parts mediar desde qualsevol lloc del mon sense desplaçaments. de Totes les parelles que conviuen o separades, pares, que s’enfronten a un moment de crisi vinculat a una separació, custòdia, manutenció dels fills, o que pateixen problemes relacionals i/o econòmics transitoris de caire familiar, com per exemple, per una herència o la cura d’un familiar…

Es tracta d’un espai virtual de trobada mútua, que s’ofereix per potenciar la capacitat de comunicació de les parts amb respecte. A més, la mediació familiar en línia, quan l’alt nivell de conflicte suposa un obstacle per a la trobada presencial, pot representar un suport vàlid en l’elaboració de les condicions de separació més avantatjoses per a les parts i per als fills.

A l’inici del procés, sovint les parts es pensen incapaços d’emprendre negociacions col·laboratives o, en tot cas, la part més descoratjada pensa que l’altra no està preparada. Però després de les primeres trobades comencen a enfrontar-se a les tensions de manera diferent i es sorprenen del canvi relacional gradual i important que troben en ells mateixos.

Fins i tot posicions que en un primer moment semblaven absolutament irreconciliables, es poden negociar i recompondre millorant la comunicació.

A través de la Consultoria de Mediació en línia, ajudem a la parella a gestionar personalment les dificultats i problemes relacionats amb la crisi, per tal de desenvolupar solucions no imposades i duradores en el futur.

Es poden abordar problemes de caràcter relacional o econòmic, relacionats amb el dret de visita o els drets econòmics dels fills o exparelles, amb la divisió de béns comuns, amb la cessió de l’habitatge familiar.

2. Amb quina freqüència s'organitzen les reunions?

Generalment les parts arriben a un acord després d’unes 5 a 8 reunions, d’uns 45 minuts de durada cadascuna. Es poden programar 2 i 3 sessions a la setmana per agilitzar l’acord.

Es poden realitzar en sessions individuals o conjuntes, en funció de la problemàtica concreta a tractar. Per accedir al servei d’assessorament en mediació familiar en línia, podeu omplir el formulari de contacte escrivint a l’assumpte “mediació familiar en línia” i un telèfon amb el qual contactar per concertar una reunió de coneixement gratuïta i sense compromís.

3. Quant costa?

El preu de la sessió és de 50 euros més IVA per cada part. 

Resoldre un conflicte familiar a través del procés de mediació pot ser 5 vegades més econòmic que fer-ho a través dels jutjats.

COM FUNCIONA?

Ompliu el formulari de contacte escrivint a l’assumpte “assessorament en mediació familiar en línia” i un telèfon amb el qual contactar per concertar una reunió de coneixement gratuïta i sense compromís.