Mediació familiar

Menys conflictes i més solucions

Des del nostre despatx, creiem fermament en la mediació familiar com una opció eficaç i menys conflictiva per resoldre divorcis i disputes familiars. A diferència del procés judicial clàssic i farragós, la mediació és ágil, dinàmica, es du a terme online i es centra en solucions que beneficiïn tots els membres de la família, i en particular els fills.

La nostra experta en mediació familiar, Laura Servent Batlle, té més de 25 anys d’experiència en aquests casos, conduint les parts en conflicte cap al diàleg i acords justos. Amb la seva formació i experiència, la Laura assegura un procés estructurat, neutral i confidencial, en què es respecten els drets i interessos de cada persona.

La mediació familiar al nostre despatx té nombrosos avantatges. És un procés voluntari, per la qual cosa les parts tenen un control més gran sobre la situació i els resultats, permetent una major flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats específiques de cada família. A més, la mediació redueix la possibilitat de judicis futurs entre les parts. La mediació és una molt bona inversió de futur.

Un altre avantatge important és la reducció del temps i cost associats al procés de divorci o disputa familiar, ja que la mediació és més ràpida i econòmica que els litigis. A més, en evitar la confrontació en un tribunal, es preserva la intimitat i evita el ressentiment dels involucrats.

En resum, la mediació familiar és una alternativa efectiva i menys conflictiva en casos de divorci i de disputes familiars. La intervenció de Laura Servent Batlle com a mediadora garanteix un enfocament professional, imparcial i respectuós, que prioritza el benestar de totes les parts i la construcció d acords duradors. Per obtenir més informació i sol·licitar els nostres serveis, pots enviar-nos el següent formulari de contacte:

Amb cita prèvia

  • Rambla de Catalunya, núm. 125 Barcelona (08008)
  • C. Nou, núm. 8 Girona (17001)
  • C. Baixada de les Espenyes, Núm. 6 Mataró (08301)
YouTube
WhatsApp