Per què és important confiar el divorci en un advocat especialitzat en dret de família a Girona, Barcelona i Mataró?

Acords per evitar traumes en el divorci

Per què és millor triar un advocat especialista i no generalista?

Davant situacions inesperades amb familiars, sigui per divorcis, custòdia de fills, adopcions o pensions, és crucial comptar amb un advocat especialitzat en dret de família.

A Girona, Barcelona i Mataró l’advocada Laura Servent Batlle és experta en dret familiar i ofereix assessoria especilitzada perquè té més de 26 anys d’experiència. 

És  llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, té dos màsters d’especialització en dret familiar,  i està acreditada en dret dels menors i en violència domèstica.

Un dels principals beneficis de comptar amb un advocat especialitzat en dret de família és el coneixement i l’experiència en casos similars al seu. La Laura Servent Batlle ha treballat en una àmplia varietat de casos de divorci, custòdia i adopcions cosa que li permet oferir solucions personalitzades.

Un altre aspecte important és la capacitat d’un advocat expert en dret de família d’ ajudar els clients a prendre decisions informades i evitar errors.

 

És important que l'advocat de familia sigui també mediador acreditat?

Sabem que els conflictes familiars són emocionalment desgastants i sovint resulta difícil pensar amb claredat. Però un advocat com la Laura Servent Batlle pot proporcionar orientació objectiva, garantint que es prenguin decisions encertades i evitar errors.

En casos de divorci i custòdia de fills, la mediació i negociació són eines valuoses que poden facilitar acords sense litigis costosos i estressants. Per això, un advocat especialitzat en dret de família, com Laura Servent Batlle, té habilitats de negociació i mediació per arribar a a solucions justes.

A més, en les adopcions i processos de custòdia, és fonamental comptar amb un advocat expert en dret de família que conegui els procediments. La Laura Servent Batlle ofereix assessorament en aquests temes i garanteix que es compleixin els drets.A més, el suport emocional és fonamental en casos de dret de família. Un advocat especialitzat com Laura Servent Batlle entén l’impacte emocional que aquests casos poden tenir i, per això, ofereix un tracte empàtic i atenció immediata.

Comptar amb un advocada amb vocació i especialitzada en dret de família, com la Laura Servent i el seu equip, és una garantia per superar amb èxit un divorci, la custòdia de fills, adopcions i altres situacions legals familiars.

Per últim, la Laura Servent Batlle va aconseguir la primera custodia compartida a favor d’un pare, quan encara no estava prevista a la llei catalana.

YouTube
WhatsApp