Què passa si el meu ex no paga les pensions de la sentència de divorci

Impago de pensiones de alimentos

Quines són les conseqüències d'impagar les pensions del divorci

L’impagament de pensions alimentàries és un delicte que es considera abandonament de família. Per això, si algú deixa de pagar la pensió per un període dos mesos consecutius o quatre mesos no consecutius, el poden condemnar amb pena de presó o multa.

El delicte d’impagament de pensions està regulat a l’article 227 del CP. Els subjectes protegits inclouen el cònjuge i els fills del deutor, i la prestació ha d’estar formalitzada en un acord regulador o sentència de separació o divorci.

Però, la pena corresponent a aquest delicte pot ésser de presó de 2 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos. A més, el condemnat haurà de pagar les pensions o les prestacions impagades. 

A més, aquesta pena será més alta si s’és reincident. El desheretament i la privació de la pàtria potestat són altres conseqüències en casos d’incompliments greus.

Quines pensions queden protegides amb l’art. 227 CP

L’objectiu del delicte d’impagament de pensions és dissuadir els deutors de pensions compensatòries o alimentàries de deixar-les d’abonar. Per tant, és essencial promoure un procés de modificació de mesures definitives quan no es pot pagar la pensió.

Què puc fer si no puc pagar les pensions del divorci

Si no es pot pagar la quantitat determinada a la sentència és recomanable contractar un advocat especialitzat en dret de família per buscar solucions alternatives i evitar conseqüències legals negatives. Per això, a Custodiacompartidaonline oferim solucions que evitin condemnes penals. 

La Laura Servent Batlle i el seu equip legal, assessoren tant a les persones que volen denunciar com a les persones denunciades per impagament a Girona, Barcelona i Mataró i a tot Catalunya.

YouTube
WhatsApp