Advocats experts en procediments de reclamació i d'impugnació de paternitat

Què és la filiació i quines són les seves conseqüències legals?

La filiació és la relació legal entre un pare i un fill i té una sèrie de conseqüències legals importants, incloent-hi:

 1. Drets i obligacions: El pare té la responsabilitat de proporcionar suport econòmic i emocional al fill, així com de prendre decisions importants sobre la seva educació i benestar. El fill té dret a un suport econòmic i emocional del pare i a mantenir relacions significatives amb ell.
 2. Drets successoris: El fill té dret a una part de l’herència del pare en cas de defunció.
 3. Custòdia i visita: En cas de separació o divorci, el jutge determinarà qui tindrà la custòdia del fill i les condicions de visita per al pare.
 4. Nom: El fill té dret a portar el nom del pare i a ser reconegut com a membre de la seva família.
 5. Protecció legal: El pare i el fill tenen dret a protecció legal en cas de maltractament o negligència.

En resum, la filiació té conseqüències legals importants en relació al suport, herència, custòdia, nom i protecció legal, i és important que les persones comprenguin aquestes conseqüències abans de reclamar o negar la paternitat.

Quins són els casos legals de paternitat?

 1. Reconèixer paternitat: Si un home creu ser el pare biològic d’un nen, pot reclamar la paternitat a través del procediment judicial corresponent.
 2. Paternitat presumpta: Si un home està casat amb la mare d’un nen en el moment del naixement o posteriorment, se li presumeix la paternitat.
 3. Paternitat per ADN: Si hi ha dubtes sobre la paternitat, es pot sol·licitar una prova de paternitat mitjançant l’anàlisi de l’ADN
 4. Negar paternitat: Si un home creu que no és el pare biològic d’un nen, pot negar la paternitat a través d’un procediment judicial.

En els procediments de reclamació o d’impugnació de paternitat intervenim en les següents etapes:

 1. Presentació de la demanda: Redactem la demanda per establir o negar la paternitat.
 2. Gestionem i aportem proves de l’ADN: En molts casos, es requereix una prova de l’ADN per determinar la paternitat.
 3. Audiència judicial: Si hi ha una disputa sobre la paternitat, es pot celebrar una audiència en la qual presentem les proves i realitzem els interrogatoris pertinents.
 4. Decisió del jutge: Després de l’audiència, el jutge emetrà una sentència que establirà o negarà la paternitat. Dictada la sentència, ens encarreguem de llur inscripció al registre civil.
YouTube
WhatsApp