Advocats experts en testaments i herències a Catalunya

Fer testament és com escriure la història final del teu llibre de vida, determinant com es distribuiran les teves pàgines i els teus tresors després de la teva absència". Laura Servent, advocada de família i àrbitre en dret familiar

T'assessorem sobre com fer el testament

Ens entrevistem telefònica o telemàticament per escoltar-te i assessora-te sobre com fer el testament per deixar-ho tot ben lligat. Ens encarreguem de l’assessorament i dels tràmits legals i notarials per donar forma a la teva voluntat.

També informem sobre les diverses opcions legals com testaments vitals, designa d’asssistents, fideïcomisos, marmessors, donacions en vida, heretaments, pactes successoris, impugnacions, indignitat successòria, llegats, sucessió intestada i llegítima.

Som advocats experts en assessorar en testaments a persones que o bé estan en tràmits de separació o divorci, o bé ja estan separades o divorciades.

Quina és la inversió?

  •  Primera consulta, 90 euros iva inclòs
  • Assessorament, preparació document i gestió notarial, 400 euros iva inclòs.  
YouTube
WhatsApp